Opiskele ulkomaista prosessia

Kirjaudu sisään ilmaiseksi

asiantuntijakonsultaatio

Alaspäin

Hyväksyn Käyttöehdot

Henkilökohtaiset palvelut
Etkö tiedä mitä tehdä?

Hanki ilmainen neuvonta

Lähetetty Tammikuu 03 2023

359 ammattia on nyt tukikelpoisia Kanadan liittovaltion ammattitaitoisen työntekijän ohjelmassa. Oletko oikeutettu?

profiilikuva
By  toimittaja
Päivitetty Heinäkuu 25 2023

Kohokohdat 359 ammatista, jotka ovat nyt tukikelpoisia Kanadan liittovaltion ammattitaitoisen työntekijän ohjelmassa. Oletko oikeutettu?

 • 359 tukikelpoista ammattia kuuluu nyt liittovaltion ammattitaitoisen työvoimaohjelman piiriin Nopea pääsy järjestelmään.
 • Nämä muutokset tehtiin kelvollisiksi, kun 16 uutta ammattia lisättiin 16 alkaen.
 • Kanadalaiset yritykset ovat etsineet koulutettua palkanlaskentavastaavaa, jolla on pätevä asiantuntemus.
 • Eri työnantajien henkilöresurssit ehdottavat sertifioituja erityistaitoja ja koulutusta.
 • Ottawa sisällyttää palkanlaskennan ylläpitäjät FSWP:n mukaiseen ammattiluetteloon rekrytoimaan ulkomaisia ​​maahanmuuttajia täyttämään avoimia työpaikkoja.
https://www.youtube.com/watch?v=asgYNrPX4U0

*Tarkista kelpoisuutesi Kanadaan Y-akselin kautta Kanadan maahanmuuttopisteiden laskin

Lue lisää ... Miljoona avointa työpaikkaa Kanadassa uusi ennätys; Kasvua 4.7 % vuoden 2 toisella neljänneksellä

Työ Kanadassa – 4 % palkkojen nousu, työllisyyden kasvu

Tiedot 359 ammatista, jotka ovat tukikelpoisia Kanadan liittovaltion ammattitaitoisen työntekijän ohjelmassa

Kanadalla on krooninen pula ammattitaitoisista työntekijöistä 359 FSWP:n (Federal Skilled Worker Program) mukaiseen ammattiin.

IRCC lisäsi luettelon 16 uudesta FSWP:n mukaisesta ammatista. Nämä uudet tukikelpoiset ammatit ja nykyiset otettiin käyttöön NOC 2021 -koodeilla työntekijöiden maahanmuuttoohjelmissa.

Nämä uudet lisätyt ammatit hyväksytään Express Entryn FSWP:ssä samana päivänä, kun 16 uutta lisättiin, eli 16. Myös NOC 2022 astui voimaan samana päivänä.

16 äskettäin lisättyä ammattia edellyttävät korkeakoulututkintoa, vähintään 2 vuoden oppisopimuskoulutusta tai vähintään yli 6 kuukauden OJT (on-the-job training).

Luettelo FSWP:n mukaisista tukikelpoisista ammateista on seuraavassa taulukossa:

NOC-koodi Ammatti NOC-koodi Ammatti
10010 Talousjohtajat 32102 Ensihoitavat ammatit
10011 Henkilöstöjohtajat 32103 Hengitysterapeutit, kliiniset perfuusionistit ja sydän- ja keuhkojen teknologiat
10012 Ostopäälliköt 32104 Eläinlääkintäteknikot ja eläinlääkintäteknikot
10019 Muut hallintopalveluiden johtajat 32109 Muut terapian ja arvioinnin tekniset ammatit
10020 Vakuutus-, kiinteistö- ja rahoitusvälittäjät 32110 Hammaslääkärit
10021 Pankki-, luotto- ja muut sijoitustenhoitajat 32111 Hammashygienistit ja hammasterapeutit
10022 Mainonta-, markkinointi- ja suhdetoimintapäälliköt 32112 Hammasteknologit ja -teknikot
10029 Muut yrityspalvelupäälliköt 32120 Lääketieteelliset laboratorioteknikot
10030 Televiestintäoperaattoreiden johtajat 32121 Lääketieteelliset säteilyteknikot
20010 Suunnittelupäälliköt 32122 Lääketieteelliset sonografit
20011 Arkkitehtuuri- ja tiedepäälliköt 32123 Kardiologiteknologit ja elektrofysiologiset diagnostiikkateknologit
20012 Tietokone- ja tietojärjestelmien johtajat 32124 Apteekkien teknikot
30010 Johtajat terveydenhuollossa 32129 Muut lääketieteelliset tekniikat ja teknikot
40010 Hallituksen johtajat - terveys- ja sosiaalipolitiikan kehittäminen ja ohjelman hallinto 32200 Perinteisen kiinalaisen lääketieteen harjoittajat ja akupunktuurit
40011 Hallituksen johtajat - taloudellinen analyysi, politiikan kehittäminen ja ohjelman hallinto 32201 Hierontaterapeutit
40012 Hallituksen johtajat - koulutuspolitiikan kehittäminen ja ohjelman hallinto 32209 Muut luonnollisen parantamisen harjoittajat
40019 Muut julkishallinnon johtajat 42100 Poliisit (paitsi tilaukset)
40020 Ylläpitäjät - keskiasteen jälkeinen koulutus ja ammatillinen koulutus 42101 Palomiehet
40021 Perusasteen ja keskiasteen koulutuksen päämiehet ja hallintovirkamiehet 42102 Kanadan asevoimien erikoistuneet jäsenet
40030 Johtajat sosiaalisissa, yhteisöllisissä ja korjaavissa palveluissa 42200 Lakiasiat ja niihin liittyvät ammatit
40040 Poliisit ja niihin liittyvät ammatit julkisissa suojelupalveluissa 42201 Sosiaali- ja yhteisöpalvelun työntekijät
40041 Palopäälliköt ja vanhemmat palomiehet 42202 Varhaiskasvatuksen kasvattajat ja avustajat
40042 Kanadan asevoimien komissaarit 42203 Vammaisten ohjaajat
50010 Kirjaston, arkiston, museon ja taidegallerian johtajat 42204 Uskonnon työntekijät
50011 Johtajat - kustantaminen, elokuvat, lähetys ja esittävät taiteet 52100 Kirjaston ja julkisen arkiston teknikot
50012 Virkistys-, urheilu- ja kunto-ohjelmien sekä palveluiden johtajat 52110 Elokuva- ja videokameraoperaattorit
60010 Yritysten myyntipäälliköt 52111 Graafisen taiteen teknikot
60020 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat 52112 Broadcast-teknikot
60030 Ravintola- ja ruokapalvelupäälliköt 52113 Audio- ja videotallennusteknikot
60031 Majoituspalvelupäälliköt 52114 Ilmoittajat ja muut lähetystoiminnan harjoittajat
60040 Johtajat asiakas- ja henkilökohtaisissa palveluissa 52119 Muut tekniset ja koordinoivat ammatit elokuvien, lähetystoiminnan ja esittävien taiteiden parissa
70010 Rakennuspäälliköt 52120 Graafiset suunnittelijat ja kuvittajat
70011 Kodinrakentamisen ja kunnostuksen päälliköt 52121 Sisustussuunnittelijat ja sisustajat
70012 Kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapitopäälliköt 62010 Vähittäiskaupan valvojat
70020 Johtajat kuljetuksissa 62020 Ruokapalvelun valvojat
70021 Posti- ja kuriiripalvelupäälliköt 62021 Toimeksiantajat
80010 Luonnonvarojen tuotannon ja kalastuksen päälliköt 62022 Majoitus-, matka-, matkailu- ja niihin liittyvien palveluiden valvojat
80020 Maatalouden päälliköt 62023 Asiakas- ja tietopalveluiden valvojat
80021 Puutarhaviljelyn johtajat 62024 Siivousvalvojat
80022 Vesiviljelyn johtajat 62029 Muut palvelunvalvojat
90010 Valmistuspäälliköt 62100 Tekniset myyntiasiantuntijat - tukkukauppa
90011 Palveluiden johtajat 62101 Vähittäis- ja tukkumyyjät
11100 Tilintarkastajat ja kirjanpitäjät 62200 Kokit
11101 Rahoitus- ja sijoitusanalyytikot 62201 Hautaustoimistot ja huijausaineistot
11102 Talousneuvojat 62202 Jalokivikauppiaat, korujen ja kellojen korjaamot sekä niihin liittyvät ammatit
11103 Arvopaperi-agentit, sijoituskauppiaat ja välittäjät 72010 Urakoitsijat ja esimiehet, koneistus, metallin muotoilu, muotoilu ja asentaminen sekä muut ammatit
11109 Muut varainhoitajat 72011 Urakoitsijat ja valvojat, sähkökaupat ja televiestinnän ammatit
11200 Henkilöstöammattilaiset 72012 Urakoitsijat ja valvojat, putkiasennukset
11201 Ammatilliset ammatit liikkeenjohdon konsultoinnissa 72013 Urakoitsijat ja esimiehet, kirvesmiehet
11202 Ammatilliset ammatit mainonnassa, markkinoinnissa ja suhdetoiminnassa 72014 Urakoitsijat ja valvojat, muut rakennusalan ammattilaiset, asentajat, korjaamot ja huoltajat
21100 Fyysikot ja tähtitieteilijät 72020 Urakoitsijat ja esimiehet, mekaanikot
21101 kemistit 72021 Urakoitsijat ja esimiehet, raskaan kaluston kuljettajat
21102 Geotieteilijät ja meritutkijat 72022 Esimiehet, painatus ja siihen liittyvät ammatit
21103 Meteorologit ja klimatologit 72023 Valvojat, rautatieliikenne
21109 Muut fysiikan ammatit 72024 Valvojat, moottoriajoneuvokuljetukset ja muut maanalaisten kauttakuljetusyritysten edustajat
21110 Biologit ja vastaavat tutkijat 72025 Esimiehet, postin ja viestien jakelu ammatit
21111 Metsätalousammattilaiset 72100 Koneet ja koneistus- ja työkalutarkastajat
21112 Maatalouden edustajat, konsultit ja asiantuntijat 72101 Työkalujen ja muottien valmistajat
21120 Julkisen ja ympäristön terveyden ja turvallisuuden ammattilaiset 72102 Peltimetallin työntekijät
21200 Arkkitehdit 72103 Boilermakers
21201 Maisema-arkkitehdit 72104 Metallirakenteiden ja levylevyjen valmistajat ja asentajat
21202 Kaupunkien ja maankäytön suunnittelijat 72105 Rautatyöläiset
21203 Maanmittaajat 72106 Hitsaajat ja niihin liittyvät koneenkäyttäjät
21210 Matemaatikot, tilastotieteilijät ja aktuaarit 72200 Sähköasentajat (paitsi teollisuus- ja sähköjärjestelmät)
21211 Tietotieteilijät 72201 Teollisuuden sähköasentajat
21220 Kyberturvallisuuden asiantuntijat 72202 Sähköjärjestelmän sähköasentajat
21221 Liiketoimintajärjestelmien asiantuntijat 72203 Sähköjohto- ja kaapelityöntekijät
21222 Tietojärjestelmien asiantuntijat 72204 Tietoliikenneyhteyksien ja kaapelien asentajat ja korjaajat
21223 Tietokannan analyytikot ja tietojen ylläpitäjät 72205 Tietoliikennelaitteiden asennus- ja kaapelitelevisiopalveluteknikot
21230 Tietokonejärjestelmien kehittäjät ja ohjelmoijat 72300 Putkimiehet
21231 Ohjelmistosuunnittelijat ja suunnittelijat 72301 Höyrystimet, putkistojen asentajat ja sprinklerijärjestelmien asentajat
21232 Ohjelmistokehittäjät ja ohjelmoijat 72302 Kaasun asentajat
21233 Web-suunnittelijat 72310 Kirvesmiehet
21234 Web -kehittäjät ja ohjelmoijat 72311 puuseppä
21300 Insinöörit 72320 muurareita
21301 Mekaaniset insinöörit 72321 eristeet
21310 Sähkö- ja elektroniikkainsinöörit 72400 Rakennustehtaat ja teollisuusmekaniikka
21311 Tietokoneinsinöörit (paitsi ohjelmistosuunnittelijat ja suunnittelijat) 72401 Raskaan kaluston mekaniikka
21320 Kemian insinöörit 72402 Lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointimekaniikka
21321 Teollisuus- ja valmistusinsinöörit 72403 Rautatievaunut / naiset
21322 Metallurgian ja materiaalien suunnittelijat 72404 Ilma-alusten mekaanikot ja tarkastajat
21330 Kaivosinsinöörit 72405 Koneen asentajat
21331 Geologiset insinöörit 72406 Hissirakentajat ja mekaniikka
21332 Petroleum-insinöörit 72410 Autoteollisuuden huoltoteknikot, kuorma-autojen ja linja-autojen mekaniikat ja mekaaniset korjaamot
21390 Ilmailualan insinöörit 72411 Auton korin törmäys-, korjausmaalaus- ja lasiteknikot ja vahinkokorjausarvioijat
21399 Muut ammattitaitoiset insinöörit 72420 Öljyn ja kiinteän polttoaineen lämmitysmekaniikka
31100 Kliinisen ja laboratoriolääketieteen asiantuntijat 72421 Kodinkoneiden huoltajat ja korjaamot
31101 Kirurgian asiantuntijat 72422 Sähkömekaniikka
31102 Yleislääkärit ja perhelääkärit 72423 Moottoripyörä, maastoauto ja muut siihen liittyvät mekaniikat
31103 eläinlääkärit 72429 Muut pienten moottorien ja pienten laitteiden korjaamot
31110 hammaslääkärit 72500 Nosturin kuljettajat
31111 optikoiden 72501 Vesikaivojen porauslaitteet
31112 Audiologit ja puhekielen patologit 72600 Ilmalentäjät, lentoinsinöörit ja lentokouluttajat
31120 proviisorit 72601 Lennonjohtajat ja niihin liittyvät ammatit
31121 Dietitians ja ravitsemusterapeutit 72602 Kansiupseerit, vesikuljetukset
31200 Psykologit 72603 Insinöörit, vesiliikenne
31201 chiropractors 72604 Rautatieliikenteen ohjaimet ja meriliikenteen sääntelijät
31202 fysioterapeutit 72999 Muut tekniset ammatit ja niihin liittyvät ammatit
31203 Työterapeutit 82010 Valvojat, puunkorjuu ja metsätalous
31204 Kinesiologit ja muut ammatit terapiassa ja arvioinnissa 82020 Esimiehet, kaivostoiminta ja louhinta
31209 Muut ammatit terveyden diagnosoinnissa ja hoidossa 82021 Urakoitsijat ja esimiehet, öljyn ja kaasun poraus ja palvelut
31300 Hoitotyön koordinaattorit ja esimiehet 82030 Maatalouden palveluurakoitsijat ja maatilojen valvojat
31301 Rekisteröidyt sairaanhoitajat ja rekisteröidyt psykiatriset sairaanhoitajat 82031 Urakoitsijat ja esimiehet, maisemointi, tonttien kunnossapito ja puutarhanhoitopalvelut
31302 Sairaanhoitaja 92010 Valvojat, mineraalien ja metallien jalostus
31303 Lääkärit, kätilöt ja muut terveydenhuollon ammattilaiset 92011 Valvojat, öljy-, kaasu- ja kemiallinen käsittely ja apuohjelmat
41100 Tuomarit 92012 Esimiehet, elintarvikkeiden ja juomien valmistus
41101 Lakimiehet ja Quebecin notaarit 92013 Valvojat, muovi- ja kumituotteiden valmistus
41200 Yliopistojen professorit ja luennoitsijat 92014 Esimiehet, metsätuotteiden jalostus
41201 Keskiasteen jälkeiset opetus- ja tutkimusapulaiset 92015 Esimiehet, tekstiili-, kangas-, turkis- ja nahkatuotteiden käsittely ja valmistus
41210 Opiskelijat ja muut ammatilliset ohjaajat 92020 Valvojat, moottoriajoneuvojen kokoonpano
41220 Keskiasteen opettajat 92021 Esimiehet, elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus
41221 Peruskoulun ja päiväkodin opettajat 92022 Valvojat, huonekalujen ja kalusteiden valmistus
41300 Sosiaalityöntekijät 92023 Esimiehet, muiden mekaanisten ja metallituotteiden valmistus
41301 Terapeutit neuvonnassa ja siihen liittyvissä erikoisterapioissa 92024 Esimiehet, muiden tuotteiden valmistus ja kokoonpano
41302 Uskonnolliset johtajat 92100 Energiainsinöörit ja energiajärjestelmien ylläpitäjät
41310 Poliisitutkijat ja muut tutkivat ammatit 92101 Veden ja jätteenkäsittelylaitosten operaattorit
41311 Koeaika- ja ehdonalaista virkamiehet 13100 Hallintovirkamiehet
41320 Koulutusneuvojat 13101 Kiinteistön ylläpitäjät
41321 Urakehityksen ammattilaiset ja uraohjaajat (paitsi koulutus) 13102 Palkanlaskennan ylläpitäjät
41400 Luonnontieteet ja soveltavat tiedepolitiikan tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet 13110 Hallintoavustajat
41401 Taloustieteilijät ja talouspoliittiset tutkijat ja analyytikot 13111 Lakiasialliset hallinnolliset avustajat
41402 Liiketoiminnan kehittämispäälliköt sekä markkinatutkijat ja analyytikot 13112 Lääketieteelliset hallintoavustajat
41403 Sosiaalipolitiikan tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet 13200 Tulli-, laiva- ja muut välittäjät
41404 Terveyspoliittiset tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet 13201 Tuotannon ja kuljetuksen logistiikan koordinaattorit
41405 Koulutuspoliittiset tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet 33100 Hammaslääkäreitä ja hammaslaboratorioita
41406 Virkistys-, urheilu- ja kuntopolitiikan tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkailijat 33101 Lääketieteen laboratorioavustajat ja niihin liittyvät tekniset ammatit
41407 Ohjelmavirkamiehet, jotka ovat hallitukselle ainutlaatuisia 33102 Sairaanhoitaja avustaa, tilauslomakkeet ja potilashoitohenkilöt
41409 Muut yhteiskuntatieteen ammatit 33103 Apteekin tekniset avustajat ja apteekkien avustajat
51100 kirjastonhoitajat 33109 Muut terveydenhuoltopalveluita tukevat ammatit
51101 Konservatorit ja kuraattorit 43100 Peruskoulun ja toisen asteen opettajan avustajat
51102 arkistonhoitajat 43109 Muut ohjaajat
51110 Editors 43200 Sheriffit ja haastemiehet
51111 Tekijät ja kirjoittajat (paitsi tekniset) 43201 Korjauspalvelupäälliköt
51112 Tekniset kirjoittajat 43202 Lainvalvontaviranomaiset ja muut viranomaiset
51113 journalistit 43203 Rajaviranomaiset, tulli- ja maahanmuuttoviranomaiset
51114 Kääntäjät, terminologit ja tulkit 43204 Kanadan asevoimien operatiiviset jäsenet
51120 Tuottajat, ohjaajat, koreografit ja niihin liittyvät ammatit 53100 Kirjanpitäjät, restauroijat, tulkit ja muut museoihin ja taidegallerioihin liittyvät ammatit
51121 Kapellimestarit, säveltäjät ja sovittajat 53110 Valokuvaajat
51122 Muusikot ja laulajat 53111 Elokuvien, lähetysten, valokuvauksen ja esittävän taiteen assistentit ja operaattorit
12010 Esimiehet, yleiset toimisto- ja hallinnolliset tukityöntekijät 53120 Tanssijat
12011 Valvojat, rahoitus- ja vakuutustoimistot 53121 Näyttelijöitä, koomikkoja ja sirkustaiteilijoita
12012 Esimiehet, kirjastot, kirjeenvaihto ja niihin liittyvät tietotyöntekijät 53122 Maalarit, kuvanveistäjät ja muut kuvataiteilijat
12013 Esimiehet, toimitusketju, seuranta- ja aikataulukoordinointiammatit 53123 Teatteri-, muoti-, näyttely- ja muut luovat suunnittelijat
12100 Executive assistentit 53124 Käsityöt ja käsityöläiset
12101 Henkilöstö- ja rekrytointihenkilöt 53125 Kuvioiden valmistajat - tekstiili-, nahka- ja turkistuotteet
12102 Hankinta- ja hankintaedustajat ja virkamiehet 53200 Urheilijat
12103 Konferenssien ja tapahtumien suunnittelijat 53201 Valmentajat
12104 Työvakuutus- ja tulovirkailijat 53202 Urheiluviranomaiset ja erotuomarit
12110 Tuomioistuimen toimittajat, lääketieteelliset transkriptiohenkilöt ja niihin liittyvät ammatit 63100 Vakuutusasiamiehet ja -välittäjät
12111 Terveystietojen hallinta ammatit 63101 Kiinteistönvälittäjät ja myyjät
12112 Levynhallinnan teknikot 63102 Rahoitusmyyntiedustajat
12113 Tilastovirkailijat ja niihin liittyvät tutkimusta tukevat ammatit 63200 kokkeja
12200 Kirjanpitäjät ja kirjanpitäjät 63201 Teurastajat - vähittäis- ja tukkumyynti
12201 Vakuutusten säätäjät ja korvausten tutkijat 63202 Bakers
12202 Vakuutuksenantajat 63210 Kampaamot ja parturit
12203 Arvioijat, yritysarvioijat ja arvioijat 63211 Estheticians, elektrologit ja niihin liittyvät ammatit
22100 Kemianteknikot ja teknikot 63220 Kenkäkorjaamot ja suutarit
22101 Geologiset ja mineraaliteknikot ja teknikot 63221 Verhoilu
22110 Biologiset teknikot ja teknikot 73100 Betonin viimeistelylaitteet
22111 Maatalous - ja kalatuotteiden tarkastajat 73101 Laatatarrat
22112 Metsätalousteknikot ja teknikot 73102 Kipsilevittimet, kipsilevyjen asentajat ja viimeistelykoneet ja sorvit
22113 Säilyttämis- ja kalastusvirkamiehet 73110 Kattotilat ja vyöruusu
22114 Maisema- ja puutarhateknikot ja asiantuntijat 73111 lasittajan
22210 Arkkitehtiteknikot ja teknikot 73112 Maalarit ja sisustajat (paitsi sisustajat)
22211 Teollisuussuunnittelijat 73113 Lattiapäällysteiden asentajat
22212 Piirustusteknologit ja teknikot 73200 Asuin- ja kaupalliset asentajat ja palveluntarjoajat
22213 Maanmittausteknikot ja teknikot 73201 Yleiset rakennusten huoltotyöntekijät ja rakennuksenvalvojat
22214 Geomatiikan ja meteorologian tekniset ammatit 73202 Tuholaistorjunnat ja savuttimet
22220 Tietokoneverkko ja verkkoteknikot 73209 Muut korjaamot ja huoltajat
22221 Käyttäjätukiteknikot 73300 Kuljetusajoneuvojen kuljettajat
22222 Tietojärjestelmien testausteknikot 73301 Linja-autonkuljettajat, metrooperaattorit ja muut kauttakulkuoperaattorit
22230 Rikkomattomat testaajat ja tarkastajat 73310 Rautatie- ja telakkaveturien insinöörit
22231 Tekniset tarkastajat ja viranomaiset 73311 Rautatiejohtimet ja jarruttajat / naiset
22232 Työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijat 73400 Raskaiden kaluston kuljettajat
22233 Rakennustarkastajat 73401 Painokoneiden operaattorit
22300 Maa- ja vesirakennuksen teknikot ja teknikot 73402 Poranterät ja räjäytyskoneet - pintakaivostoiminta, louhinta ja rakentaminen
22301 Koneenrakennusteknikot ja teknikot 83100 Maanalaiset tuotanto- ja kehityskaivot
22302 Teollisuustekniikka ja valmistusteknikot ja teknikot 83101 Öljy- ja kaasulouvojen kaivurit, huoltajat, testaajat ja vastaavat työntekijät
22303 Rakennusestimaattorit 83110 Puunkorjuukoneiden operaattorit
22310 Sähkö- ja elektroniikkateknologit ja teknikot 83120 Kalastuspäälliköt ja upseerit
22311 Sähköiset huoltoteknikot (kotitalous- ja yrityslaitteet) 83121 Kalastajien / naiset
22312 Teollisuuden instrumenttiteknikot ja mekaniikat 93100 Keskusohjaus- ja prosessioperaattorit, mineraalien ja metallien käsittely
22313 Ilma-alusten instrumentit, sähkö- ja avioniikkamekaniikka, teknikot ja tarkastajat 93101 Keskusohjaus ja prosessioperaattorit, öljyn, kaasun ja kemian käsittely
32100 Optikot 93102 Massanvalmistuksen, paperinvalmistuksen ja päällysteiden hallinnan operaattorit
32101 Lisensoidut käytännön sairaanhoitajat 93200 Ilma - alusten kokoonpanijat ja ilma - alusten kokoonpanon tarkastajat

Palkkahallinnoijan työhön on kova kysyntä

Palkkahallinnon ammatti on erittäin vaativa työ Kanadassa. Ulkomaalaiset maahanmuuttajat mistä päin maailmaa tahansa voivat muuttaa Kanadaan Express Entry Systemin Federal Skilled Worker Program -ohjelman puitteissa julkisina ylläpitäjinä. Kanadalaiset työnantajat lisäsivät palkanlaskennan ylläpitäjien tarvetta lisäämällä työntekijöitä.

Ottawa sisällytti palkkahallinnon ammatit FSWP:n tukikelpoisten ammattien luetteloon rohkaisemalla työnantajia palkkaamaan ulkomaalaisia ​​täyttämään avoimia työpaikkoja.

Eri työnantajien henkilöstöosastot ehdottivat, että Kanadan viranomaiset rekrytoivat korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia ​​maahanmuuttajia, joilla on tunnustettu ulkomainen koulutus ja hyvä työkokemus.

*Tarvitset apua hakemiseen Kanadan PR Visa? Pyydä sitten ammattimaista ohjausta Y-Axis Canadan ulkomailta maahanmuuttoasiantuntijalta

Lue myös… 

Kuinka paljon tiedät Kanadan FSWP:n mukaisesta maahanmuutosta?

Täytä uudet NOC 2021 -koodit, jotka ovat voimassa 16 alkaen

Palkkahallinnon tehtävät ja vastuut

 • Palkkahallinnoijat ovat työntekijöitä, jotka valmistelevat palkkasekit, hallinnoivat työsuhde-etuuksia, keräävät ja tarkistavat palkkatiedot sekä jatkavat palkkatietojen tarkkuutta.
 • Palkkahallinnoijat rekrytoidaan julkisten ja yksityisten virastojen, valtion organisaatioiden jne. kautta.
 • Suurin osa yritysten työntekijöistä hyötyy palkkahallinnon työstä.
 • Yritykset etsivät palkanlaskennan hoitajia, joilla on hyvä asiantuntemus ja koulutus.

Palkkahallinnon keskipalkat

Palkkahallinnoijan keskimääräinen vuosipalkka Kanadassa on 53,430 XNUMX Kanadan dollaria.

FSWP:n kelpoisuusvaatimus

 • Kanadan viranomaiset ilmoittivat, että tietyt teollisuudenalat ja alat tarvitsevat erityisiä taitoja tai koulutusta sertifioinnin saamiseksi. Ulkomainen työkokemus on hyödyksi kaikille kanadalaisille yrityksille.

Työkokemusta FSWP:stä

 • Ulkomaalaisilla, jotka aikovat hakea pysyvää oleskelua FSWP:n (Federal Skilled Worker Program) kautta, on oltava vähintään 1 vuoden työkokemus, josta maksetaan. Tämä työ tulee luokitella käyttämällä TEER/NOC 2021 -koodeja.

FSWP:n kielitaito

 • FSWP:tä hakevien hakijoiden on suoritettava kielikoe, joka osoittaa tarvittavan kielitaidon päästäkseen Kanadaan.
 • Hakijan kykyjen arviointiin käytettävissä olevat kielikokeet ovat IELTS, CELPIP, PTE jne.
 • Hakijoiden kielitaitoa testataan eri tasoilla, kuten kuuntelu-, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen -osioissa.
 • Hakijan on saatava CLB (Canadian Language Benchmark) -taso 7 päästäkseen liittovaltion ammattitaitoiseen työvoimaohjelmaan.

Varojen osoittaminen

 • Ehdokkaan on esitettävä todisteet varoistaan, jotka tukevat hänen perhettään, sekä ehdokkaan saapuessaan Kanadaan.

*Onko sinulla unelma muuttaa Kanadaan? Keskustele Y-Axiksen kanssa, joka on Kanadan johtava ulkomaalainen maahanmuuttokonsultti.

Oliko tämä artikkeli kiinnostava? Lue lisää… 

Kuinka päivittää Canada Express Entry -profiilisi uuden TEER/NOC-koodin mukaisesti?

Tunnisteet:

359 FSWP:n mukaista ammattia

Muuttaa Kanadaan

Jaa:

Y-akselin palvelut

Henkilökohtaiset palvelut

Hanki se matkapuhelimeesi

Henkilökohtaiset palvelut

Hanki uutisilmoituksia

Henkilökohtaiset palvelut

Ota yhteyttä Y-akseliin

Uusin artikkeli

Suosittu viesti

Trendikäs artikkeli

Siirtolaiset Kanadassa

Lähetetty Huhtikuu 16 2024

Säästä 2,000 XNUMX dollaria uutena siirtolaisena Kanadaan veroissa