Hyvitys ja peruutus:

Y-Axis Middle East DMCC ei missään olosuhteissa myönnä hyvityksiä palvelun ennenaikaisesta peruutuksesta.

 1. Mainitut hyvitysprosentit koskevat maksettua täyden palvelun maksua eivätkä vain maksettua summaa. Hyvitysprosentit ovat voimassa vain, jos tuotteen koko maksu on maksettu ilman saldoa. Asiakkaat eivät olisi oikeutettuja hyvitysprosenttiin, vaikka he kuuluisivat johonkin mainituista lausekkeista tai jos he eivät olisi maksaneet mainittua täyden palvelumaksua.
 2. Maahanmuuttoilmoitukset ajoittain diskontataan tulevaisuuden odotusten perusteella ja asiakkaat rekisteröidään etukäteen eli ennen varsinaisen kelpoisuuden julkistamista, jotta varmistetaan kattojärjestelmän täyttyminen. On etukäteen sovittu, että asiakas tunnustaa tämän ja on valmis tekemään niin leikatakseen viime hetken kiirettä ja valmistautuakseen kaikkien vaatimusten mukaisesti siihen mennessä, kun maahanmuuttoviranomaiset ilmoittavat niistä. Jos asiakkaan profiili ei ole oikeutettu ilmoituksen jälkeen, asiakas voi halutessaan siirtyä muihin mahdollisuuksiin.
 3. Y-Axis Middle East DMCC:llä on nollatoleranssi takaisinveloitusten osalta. Asiakas, joka kiistää voimassa olevan luottokorttimaksun, joutuu pysyvästi mustalle listalle ja estetään palvelun käyttö. Erääntyneet maksut ja kulut lähetetään perintään. Jos perintäyrityksemme epäonnistuu, maksamattomat velat raportoidaan kaikille käytettävissä oleville luottotietotoimistoille.
 4. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että laskun kokonaissumma (laskun arvo) sisältää Y-Axis Middle East DMCC -konsultointimaksun ja sovellettavan veron. Hyvitys laskettaisiin kuitenkin vain Y-Axis Middle East DMCC -konsultointimaksusta. Veroosaa ei palauteta missään vaiheessa.
 5. Tuloksen perusteella Y-Axis Middle East DMCC palauttaa sovellettavan summan sopimuksessa mainitun mukaisesti. Hyvitys suoritetaan 30 työpäivän kuluessa siitä, kun asiakas on lähettänyt hyvityshakemuslomakkeen Y-Axis Middle East DMCC:lle. Asiakkaan on liitettävä mukaan kopio viranomaisen hylkäyskirjeestä hyvitysvaatimuksen tueksi. Jos asiakas ei liitä kopiota hylkäyskirjeestä tai hylkäysleimasta asiakkaan passiin, Y-Axis Middle East DMCC ei palauta sovellettavaa hyvityssummaa. Asiakkaan on myös liitettävä mukaan palautuspyyntölomake, kopio kuitistaan ​​Y-Axis Middle East DMCC:lle suoritetusta maksusta. Jos näitä papereita ei liitetä, asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen.
 6. Yritys ei vastaa kolmansien osapuolten palveluista johtuvista viivästyksistä. Asiakas ei myöskään voi vaatia palvelumaksujen palautusta.
 7. Asiakkaiden tulee ymmärtää ja hyväksyä, että Y-Axis Middle East DMCC ei voi vaikuttaa lopputulokseen.
 8. Y-Axis Middle East DMCC ei ole vastuussa maksujen tai muiden summien/maksujen palauttamisesta, jotka on maksettu arviointielimille, maahanmuuttoviranomaisille, suurlähetystölle/konsulaatille/korkealle toimikunnalle, jos asiakas ei saa hyväksyntää. Rekisteröinti-/käsittelymaksut sisältävät vain maksut Y-Axis Middle East DMCC:n tarjoamista palveluista, eivätkä ne sisällä muita maksuja. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki käsittelyn aikana mahdollisesti erääntyvät lisämaksut.
 9. Jos asiakas on maksanut rahat verkkokorttipalvelun kautta, asiakas hyväksyy täten, että hän ei nosta tai ei ole oikeutettu perimään summaa takaisin Y-Axis Middle East DMCC:n tietämättä, jos maksu tapahtuu. tehty millä tahansa moodilla. Tämä sisältää CC Avenuen, paitsi jos muutoin noudatetaan sopimuksessa mainittuja palautussääntöjä ja kulloinkin voimassa olevan lain määräämää menettelyä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lainkäyttöalueen mukaisesti.
 10. Jos asiakas on maksanut rahat luottokortilla tai verkkopankilla, asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti, ettei hän kiistä maksua tai ilmoita nimetylle pankille takaisinveloitusta vaatien pankkia pidättämään tai peruuttamaan Y-Axis Middle -maksun. East DMCC. Asiakas sitoutuu lisäksi ilmoittamaan pankkiirilleen, että Y-Axis Middle East DMCC:lle suoritettu maksu on aito ja tapahtuma on poikkeus hänen pyynnössään peruuttaa tai periä maksu takaisin hänen edukseen. Tämä sisältää väärinkäytökset ja kortin katoamistapaukset joko hänen tai jonkun muun toimesta. Asiakas sitoutuu toimimaan yhteistyössä Y-Axis Middle East DMCC:n kanssa tässä suhteessa, jos Y-Axis Middle East DMCC haluaa puolustaa/edustaa asiaa heidän edukseensa missä tahansa pankissa/viranomaisessa.
 11. Y-Axis Middle East DMCC:n palvelumaksuissa ei ole viittausta markkinamaksuihin, ja ne ovat asiakkaan hyväksymien yrityksen standardien mukaisia. Rekisteröinnin jälkeisiä vaatimuksia, kuten liian kalliita maksuja tms., ei otettaisi huomioon eikä asiakkaalla olisi oikeutta kiistää samaa kuin se on selitetty ja ilmaistu kaikkien tietolähteiden kautta, ja asiakkaalle on ilmoitettu ennen rekisteröitymistä. .
 12. Asiakas hyväksyy, että maahanmuuttoprosessiin sisältyy tarvittaessa riittävän varojen osoittaminen, joka vaihtelee maittain ja prosessi/kategoria, johon asiakas hakee. Asiakas sitoutuu täyttämään asianomaisten maahanmuutto-/muiden viranomaisten toivoman vaatimuksen, ja jos asiakas ei ole toimittanut tällaisia ​​varoja, Y-Axis Middle East DMCC ei ole vastuussa palvelumaksujen tai niiden osan palautuksista. Tällaisissa tapauksissa palvelumaksujen palautuspyyntöä ei käsitellä.
 13. Asiakas hyväksyy myös sen, että kaikki/kaikki mahdolliset rekisteröinnit mihin tahansa maahan ennen tätä asiakasilmoitussopimuspäivää Y-Axis Middle East DMCC:hen mitätöidään, eikä palvelua tai maksua voida vaatia ennen kuin se on annettu kirjoittanut Y-Axis Middle East DMCC.
 14. Jos lupahakemus hylätään seuraavin perustein, maksua ei palauteta.
 • Jos asiakas ei tule haastatteluun.
 • Jos asiakas ei täytä suurlähetystön tai konsulaatin vaatimuksia.
 • Asiakkaan tai hänen perheenjäsentensä jättämä lääkärintarkastus.
 • Vähintään 3 kuukautta vanhan aidon poliisin hyväksymistodistuksen toimittamatta jättäminen.
 • Vilpillisten asiakirjojen toimittaminen.
 • Asiakas tai hänen perheenjäsenensä on rikkonut maahanmuuttolainsäädäntöä etukäteen.
 • Mahdollisten konsulaatin myöhemmässä vaiheessa pyytämien lisäpaperien myöhästyminen.
 • Asiakas ei saa vaadittuja pisteitä IELTS/French testissä täyttääkseen kelpoisuusehdot ja Y-Axis Middle East DMCC -konsultin ohjeiden mukaisesti.
 • Maksua ei palauteta, jos asiakas luopuu hakemuksestaan ​​3 kuukauden kuluessa rekisteröintipäivästä.
 • Luopumisena katsotaan myös se, että prosessikonsulttisi kanssa ei ole ollut yhteydessä 3 kuukauteen.
 1. Viranomaisille tai muulle laitokselle maksettava käsittelymaksu on asiakkaan vastuulla, eikä se sisälly palvelumaksuihin. Y-Axis Middle East DMCC ei ota vastaan ​​hyvitysvaatimuksia hylkäämisen tapauksessa.
 2. Asiakkaan on tarjottava 30 päivän sisällä kaikki paperit, lomakkeet ja faktat, joiden avulla Y-Axis Middle East DMCC voi käsitellä hänen pyyntöään ja toimittaa sen asianmukaiselle arviointi-/maahanmuuttoviranomaiselle. . Asiakkaan kyvyttömyys tehdä samoin viittaa vain siihen, että Y-Axis Middle East DMCC:lle tarjottua neuvonta-/konsultointimaksua ei ole maksettu.
 3. Asiakkaan tulee ilmoittaa Y-Axis Middle East DMCC:lle jokaisesta käsittelytoimistosta saamastaan ​​viestinnästä kirjallisesti tai puhelimitse viikon sisällä tällaisen viestin vastaanottamisesta. Lisäksi asiakkaan tulee ilmoittaa mainitulle maahanmuuttoneuvonnasta jokaisesta yhteydenotosta sekä kirjallisesti että puhelimitse suoraan asianomaiselle toimistolle viikon tai 7 päivän sisällä yhteydenotosta. Tämä sisältää henkilökohtaiset vierailut toimistolla ja/tai puhelimitse tehdyt tiedustelut. Asiakkaan kyvyttömyys tehdä samoin viittaa vain siihen, että Y-Axis Middle East DMCC:lle tarjotuista sihteerikuluista ei ole maksettu yhtään rahaa takaisin.
 4. Asiakas osallistuu jokaiseen haastatteluun asianomaisen suurlähetystön tai viraston tarpeen mukaan viraston mainitsemassa paikassa ja omalla kustannuksellaan ja noudattaa nopeasti jokaista annettua tilausta.
 5. Asiakkaan kyvyttömyys tehdä samoin viittaa vain siihen, että Y-Axis Middle East DMCC:lle tarjotuista sihteeristökuluista ei palauteta mitään.
 6. Jos pyyntö/hakemus palautetaan/hylätään/viivästyy palkkion tai maksutavan virheen vuoksi, asiakas sitoutuu olemaan kiistämättä pyyntönsä peruuttamista tällä perusteella; koska maksu ja maksutapa ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla.
 7. On selvää, että maahanmuuttopyynnön jättäminen ei ole koskaan yleistä, rutiinia ja/tai aikasidottua. Asiasta vastaava virkamies voi pyytää lisäpapereita prosessin muuttuvien vaatimusten mukaisesti ja voi pyytää tällaisten lisäpapereiden toimittamista asianomaisille maahanmuuttoviranomaisille. Näillä perusteilla tehtyjä palautuspyyntöjä ei käsitellä.
 8. Jos maahanmuuttolaki muuttuu milloin tahansa tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, eli milloin tahansa pyyntösi käsittelyn aikana ja tämän lainmuutoksen vuoksi, et ole oikeutettu hakemaan palvelua, johon olet rekisteröitynyt, ja olet maksanut koko summan. Y-Axis Middle East DMCC hyvittää tietyn prosentin asiakkaan maksamasta Y-Axis Middle East DMCC -palvelumaksusta sopimuksen mukaisesti. Hyvitys suoritetaan 30 työpäivän kuluessa siitä, kun asiakas on lähettänyt Y-Axis Middle East DMCC:n hyvityshakemuslomakkeen Y-Axis Middle East DMCC:lle. Asiakkaan tulee liittää palautuspyyntölomakkeeseen kopio Y-Axis Middle East DMCC:lle suoritetusta maksusta. Jos tätä ei liitetä, asiakas ei myöskään ole oikeutettu hyvitykseen.
 9. Siinä tapauksessa, että olet rekisteröitynyt Y-Axis Middle East DMCC -palveluihin osamaksuvaihtoehdolla tai suorittanut osamaksun ja maahanmuuttolaki muuttuu tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tai milloin tahansa käsittelyn aikana ja tämän lainmuutoksen vuoksi , et ole nyt oikeutettu hakemaan palvelua, johon olet rekisteröitynyt, asiakkaalla ei ole oikeutta saada takaisin Y-Axis Middle East DMCC:lle aiemmin ensimmäisenä eränä tai osamaksuna maksettuja maksuja.
 10. Asiakkaan tulee myös ymmärtää ja hyväksyä, että Y-Axis Middle East DMCC -maksua ei palauteta tai siirretä ystävälle tai sukulaiselle, jos hän hylkää pyyntönsä tai päättää kieltäytyä jostain syystä menettelystä hänen ilmoittautumisensa jälkeen.
 11. Asiakkaan tulee myös ymmärtää ja hyväksyä, että Y-Axis Middle East DMCC -maksua ei palauteta tai oikaista, jos hän luopuu alkuperäisestä palvelusta/prosessista, johon hän on kirjautunut, ja päättää vaihtaa toiseen palveluun. palvelu/prosessi Y-Axis Middle East DMCC:n kanssa tai valitsee maahanmuuton toiseen maahan.
 12. Asiakas tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot ja paperit, kuten englanninkieliset käännökset, sovitussa muodossa Y-Axis Middle East DMCC:n ja asianomaisen suurlähetystön tai konsulaatin pyytämänä. Mainittu maahanmuuttoalan konsulttitoimisto on hyväksynyt sen täysin asiakkaan esittämien tosiasioiden ja asiakirjojen perusteella. Jos annetut tiedot havaitaan virheellisiksi tai väärennetyiksi tai puutteellisiksi tai virheellisiksi, asianomaiset maahanmuuttoviranomaiset eivät ota tarjousta huomioon. Lisäksi maahanmuuttoalan konsulttitoimisto ei ota minkäänlaista vastuuta kielteisistä vaikutuksista vetoomuksen tulokseen ja siitä johtuvasta hylkäämisestä tällä perusteella. Hyvitystä ei vaadita – ei neuvontamaksua tai valtion järjestöille tällaisissa tilanteissa maksettua summaa.
 13. Y-Axis Middle East DMCC:llä on oikeus lopettaa/peruuttaa palvelunsa ilman palvelumaksun palautusta, jos asiakas a) ei toimita vaadittuja papereita säädetyssä ajassa rekisteröintipäivästä, joka on normaalisti kuukauden sisällä b) ) yrittää huonontaa yrityksen nimeä millä tahansa tavalla, joka vahingoittaa yrityksen toimintaa tai mainetta c) ei vastaa yrityksen lähettämiin viesteihin ja puheluihin yli kuukauden ajan d) perääntyy henkilökohtaisista syistä e) lomakkeessa mainittu asiakkaan tai hänen perheenjäsentensä lääkinnällinen epäonnistuminen f) aidon, vähintään 3 kuukautta vanhan poliisin selvitystodistuksen toimittamatta jättäminen; / hänen perheenjäsenensä h) asiakkaan tai hänen perheenjäsenensä aiempi maahanmuuttolain rikkominen i) konsulaatin myöhemmässä vaiheessa pyytämien lisäpaperien myöhäinen toimittaminen.
 14. Asiakas sitoutuu täten täyttämään kaikki arvioinnin suorittavien viranomaisten vaatimukset. Asiakas sitoutuu myös toimittamaan kaikki asiakirjat alkuperäiset mukaan lukien, jos asianomaiset arviointiviranomaiset sitä vaativat. Asiakas ymmärtää, että hänen epäonnistumisensa toimittaa nämä asiakirjat tai osa niistä on asiakkaan itsenäinen epäonnistuminen, eikä Y-Axis Middle East DMCC ole millään tavalla vastuussa siitä. Näin ollen asiakas hyväksyy, että asiakirjojen esittämättä jättäminen ei voi olla pätevä syy vaatia hyvitystä.
 15. Asiakas maksaa kaikki kulut, jotka saattavat olla velkaa useille viranomaisille ja taitojen arviointielimille ja kielitestausorganisaatioille, kuten, mutta ei rajoittuen, taitojen arvioinnin kustannukset, oleskelulupahakemuksen kulut, IELTS/ranskalaisen kokeen, terveystestien jne. Tiettyjä maksuja ei ehdottomasti palauteta, eikä mikään vastaanottava toimisto tai maahanmuuttoalan konsultti voi muuttaa niitä hakemuksen lopullisesta päätöksestä huolimatta. Myönteinen arvio tai johtopäätös on asianomaisen organisaation yksinoikeus, vaikka maahanmuuttoalan konsulttitoimisto ei hallitse lopputulosta ollenkaan. Y-Axis Middle East DMCC ei ole antanut minkäänlaista takeita asiakkaan ennakoidun vetoomuksen myönteisestä arvioinnista tai lopputuloksesta missään vaiheessa.
 16. Asiakas ilmoittaa Y-Axis Middle East DMCC:lle kaikista uutisista, jotka koskevat asunnon/postiosoitteen muutosta, koulutusta/erikoistuneisuutta, avioliiton/palvelun tai yrityksen muutosta, vastasyntyneitä lapsia tai mistä tahansa poliisin/laittomasta tapauksesta ilmoituksen lähettämisen jälkeen. hakemuksesta ja käsittelyn aikana pysyvän oleskeluluvan purkamiseen asti. Asiakkaan kyvyttömyys tehdä samoin osoittaa vain, että maahanmuuttoalan konsulttiyritykselle annetuista neuvontakuluista ei palauteta lainkaan.
 17. Asiakas saapuu IELTS/ranskan kokeeseen ja saavuttaa ryhmän yksilöllisen vähimmäismäärän jokaisessa neljässä arviointitekijässä – lue, kirjoita, puhu ja kuuntele – hänelle sopivan ja vaatimusten mukaisesti.
 18. . Asiakas ymmärtää ja hyväksyy perusteellisesti, että hänen hakemustaan ​​ei voida lähettää – vähennettynä tarvittavalla IELTS/Ranskan kokonaissummalla – eikä Y-Axis Middle East DMCC:lle tarjottua neuvonta-/konsultointi-/sihteeripalvelumaksua palauteta maksamatta tai ratkaista tilanteessa, jossa hän ei saavuta vaadittua IELTS/ranskan kokonaismäärää.
 19. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että hän on naimisissa tai missä tahansa suhteessa, joka voidaan hyväksyä huollettavana olevaksi katsottavaksi – puoliso tai hyväksyttävä huollettavat saapuvat IELTS/ranskalaisen kokeen ja tarjotaan soveltuvin osin vähimmäispistemäärän. Y-Axis Middle East DMCC:n kanssa päätetyn PALVELUTASOSOPIMUKSEN perusteella. Asiakas ymmärtää täysin ja on samaa mieltä siitä, että hänen vetoomuksensa ei voida esittää aviopuolison tarvittavilla IELTS/ranskalaispisteillä, vaikka Y-Axis Middle East DMCC:lle ei vaadita tai suoriteta korvausta Y-Axis Middle East DMCC:lle annetuista neuvonta-/konsultointikuluista, jossa hän ei saa aviopuolison PALVELUTASOPIMUKSEEN määrättyä IELTS/ranskalaista kokonaismäärää.
 20. Allekirjoittamalla/hyväksymällä sopimuksen palveluidemme käyttämisestä asiakas ei voi perua MISSÄÄN HETKESSÄ prosessin aikana omien henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi, jotka ovat saattaneet muuttua. On mahdotonta hyväksyä minkäänlaista ratkaisua. Koska yritys, jolla on suuria investointeja, emme voi käsitellä hyvityspyyntöjä sen jälkeen, kun palvelut on toimitettu tai kun jokin prosessin osa on alkanut.
 21. Y-Axis Middle East DMCC:lle myönnetyt sihteeristömaksut eivät sisällä minkäänlaista velkaa millekään valtion organisaatiolle tai millekään kielten testausryhmälle tai mistään muusta syystä, ja ne rajoittuvat konsultin palveluihin ja tehtäviin asianmukaisesti määritetyllä tavalla ja päätetään erikseen asiakkaan kanssa tehdyn PALVELUTASOSOPIMUKSEN mukaisesti.
 22. Asiakas vahvistaa Y-Axis Middle East DMCC:lle, jos hän haluaa käyttää maailmanlaajuisen valtuutetun edustajan vaihtoehtoisia palveluita (suurlähetystö/konsulaatti/kielitestien suorittamiskeskukset, terveystarkastuksen suorittamiskeskukset jne.) ja tekee myös lisäpalveluita. maksut tällaisista palveluista Y-Axis Middle East DMCC:lle, kuten on asianmukaisesti sovittu ja päätetty PALVELutasosopimuksessa, joka on merkitty erikseen asiakkaan kanssa. Verkkomaksut eivät sisällä tällaisille maailmanlaajuisille valtuutetuille edunsaajille (suurlähetystö/konsulaatti/kielikokeiden suorittamiskeskukset, terveystarkastuksen suorittamiskeskukset jne.) kuuluvia maksuja, eikä maksua palauteta missään tilanteessa.
 23. Asiakas hyväksyy selvästi, että hänelle on ilmoitettu tavanomaisista odotusajoista/keskimääräisistä käsittelyajoista hänen lupaluokkansa mukaisesti ja lisäksi, että tällaiset odotusajat/tavallinen käsittelyaika riippuu yksinomaan käsittelytoimiston/arvioinnin mukavuudesta. Asiakas on myös täysin samaa mieltä ja ymmärtää, ettei hänellä koskaan ole minkäänlaisia ​​vaatimuksia paikan päällä tai sen ulkopuolella suoritettujen maksujen palautuksesta pidennettyjen vetoomusten käsittelyaikojen perusteella.
 24. Y-Axis Middle East DMCC ei ole tarjonnut minkäänlaista takuuta, neuvontaa tai lupausta työstä tai työtakuusta luvan hyväksymisen jälkeen ja laskeuduttuaan mihinkään tiettyyn merentakaiseen maahan. Asiakkaan Y-Axis Middle East DMCC:lle aiemmin tarjoamista neuvonta-/konsultointi-/sihteeripalvelumaksuista ei vaadita korvausta sillä perusteella, että Y-Axis Middle East DMCC ei ole pystynyt tarjoamaan työtakuuta ulkomailla.
 25. Tilanteessa, jossa asiakkaan Y-Axis Middle East DMCC:lle suorittamasta maksusta PALVELUTASOPIMUKSESSA on ristiriita/kiista, joka on asianmukaisesti käsitelty Y-Axis Middle East DMCC:n kanssa. Y-Axis Middle East DMCC:n vastuu, jos se syntyy ja on maksamatta, joko rahallinen tai muutoin, ei ylitä, ja se rajoittuu Y-Axis Middle East DMCC:lle neuvonantajana/konsulttina/sihteerinä tarjottuihin maksuihin. osa asianmukaisesti täytettyä PALVELutasosopimusta.
 26. Joissakin maissa on ylärajajärjestelmä, joten oleskeluluvan/vihreän kortin/pysyvän oleskelun hyväksyminen edellyttää kyseisen vuoden ylärajaa. Asiakkaalla voi olla vaaditut pisteet tietyn maan maahanmuuttoviranomaisten edellyttämällä tavalla, mutta hän ei silti välttämättä saa oleskelulupaa/vihreää korttia/pysyvää oleskelulupaa, jos kyseisen vuoden enimmäisraja on saavutettu. Jos tätä ei saada ylärajan vuoksi, se ei voi olla syy hyvityksen vaatimiseen, ja asiakas ymmärtää sen täysin.
 27. Jos hyvityspyyntösi kuuluu yhtiön hyväksyttävien ehtojen ja palvelusopimuksen piiriin, tällaisen pyynnön käsittelyaika on 30 työpäivää.
 28. Kirjoitettu palvelusumma koskee täyttä palvelua rekisteröintipäivänä ja sisältää vain yksittäisen pyynnön. Mahdolliset oletukset perheille tai lapsille laajennetuista palveluista ovat asiakkaan harkinnanvaraisia, eikä yritys ole vastuussa tällaisista oletuksista.
 29. Asiakkaan tulee lojaalisesti paljastaa Y-Axis Middle East DMCC:lle jokainen yksityiskohta, joka koskee jokaista tapausta, olemassa olevaa tai mennyttä, väärinkäytöksistä ja/tai tuomioista sekä asiakkaita ja hänestä riippuvaisia ​​vastaan ​​asetettuja maksukyvyttömyystapauksia. . Jos hän ei paljasta tällaisia ​​yksityiskohtia ja jos sama löytyy myöhemmin, kyseiselle Y-Axis Middle East DMCC:lle annettuja rahoja ei palauteta lainkaan.
 30. Y-Axis Middle East DMCC on velvollinen säilyttämään asiakkaan luottamuksellisuuden ja yksityisyyden. Tämän mukaisesti Y-Axis Middle East DMCC ryhtyy kohtuullisiin toimiin suojellakseen Y-Axis Middle East DMCC:n keräämiä henkilötietoja väärinkäytöltä ja katoamiselta sekä luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai paljastamiselta. Y-Axis Middle East DMCC voi käyttää ja paljastaa asiakkaan (ja soveltuvin osin asiakkaan perheen) henkilötietoja ensisijaiseen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, kohtuullisesti odotettavissa oleviin toissijaisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät ensisijaiseen tarkoitukseen, ja muissa olosuhteissa, kuten tietosuojalain sallima. Yleensä Y-Axis Middle East DMCC paljastaa asiakkaan henkilötiedot seuraaviin tarkoituksiin:
 • harjoittaa liiketoimintaamme;
 • tarjota ja markkinoida palveluitamme;
 • kommunikoida asiakkaan kanssa;
 • Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme ja
 • Auttaaksemme meitä hallitsemaan ja parantamaan palveluitamme

Kaikki Y-Axis Middle East DMCC:lle maksetut maksut koskevat Y-Axis Middle East DMCC:n verkkosivuilla lueteltuja palveluita. Ellei toisin mainita, kaikki maksut on ilmoitettu AED:ssä. Olet vastuussa kaikkien palveluihimme liittyvien maksujen ja sovellettavien verojen maksamisesta jollakin hyväksytyistä maksutavoistamme.

Y-Axis Middle East DMCC ei ole osa minkään valtion viranomaista/organisaatiota tai suurlähetystöä. Olemme yksityinen osakeyhtiö, eikä meillä ole valtuuksia myöntää sinulle minkäänlaista lupaa. Voimme vain auttaa ja neuvoa ihmisiä, jotka haluavat muuttaa tai matkustaa valitsemaansa maahan. Huomaa, että lopullisen päätöksen tekevät asianomaiset ministeriöt omassa maassaan.

Sopimuksemme asiakkaiden kanssa tehdään luottamuksen, vilpittömyyden ja turvallisuuden perustalle, ja jokainen vaihtoehto on kirjoitettu selkeästi. Ehdot ovat läpinäkyviä, eikä mikään ole piilotettu.

Asiakas hyväksyy ja hyväksyy, että yritys ei ehdota tai pakota mitään palvelua/tuotetta ja että tietyn palvelun/tuotteen lausuminen on asiakkaan henkilökohtainen päätös, eikä sen voida missään vaiheessa olettaa olevan yrityksen arvio. Y-Axis markkinoi kaikkia tuotteita ja kouluttaa kaikkia asiakkaita mahdollisuuksista ilman ulkopuolista painetta päättää tästä palvelusta/tuotteesta.

Asiakas on huomannut kaikki yllä olevat määräykset yksityiskohtaisesti, hyväksyy ja noudattaa edelleen kaikkia tämän sopimuksen allekirjoittamisen/hyväksynnän ehtoja.

Y-Axis Middle East DMCC:tä käytetään ja valvotaan Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, ja sen rekisteröity kotipaikka on Arabiemiirikunnat. Arabiemiirikuntien hallituksen ja Dubain emiraatin lait säätelevät tämän sopimuksen voimassaoloa, tulkintaa ja täytäntöönpanoa. Ainoastaan ​​Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tuomioistuimilla on toimivalta ratkaista kaikki yrityksen ja minkä tahansa henkilön väliset riidat, jotka johtuvat yhtiötä koskevista asioista.

Takaisinveloitus:

Asiakkaan kanssa on sovittu tietävänsä Y-Axis Middle East DMCC:n henkilöstön käyttöönotosta ja muiden infrastruktuurien tarjoamisesta asiakkaalle huomattavien rahasummien avulla. Riippumatta pyynnön tuloksesta asiakas sitoutuu täten, että hän ei vaadi Y-Axis Middle East DMCC:lle maksettujen maksujen ja maksujen palautusta paitsi sopimuksessa määrätyssä laajuudessa.

Asiakas hyväksyy ja ymmärtää rekisteröityneen palvelun toimitukset, eikä näin ollen aloita takaisinveloitusta (koskee vain korttimaksuja).

Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä puh + 971 (0) 42 48 3900 tai voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen support@y-axis.ae. Yksi edustajamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.