Opiskele ulkomaista prosessia

Kirjaudu sisään ilmaiseksi

asiantuntijakonsultaatio

Alaspäin

Hyväksyn Käyttöehdot

Henkilökohtaiset palvelut
Etkö tiedä mitä tehdä?

Hanki ilmainen neuvonta

Lähetetty Marraskuu 15 2022

Täytä uudet NOC 2021 -koodit, jotka ovat voimassa 16 alkaen

profiilikuva
By  toimittaja
Päivitetty Joulukuu 21 2023

Kohokohdat: Luettelo uusista NOC 2021 -koodeista kelvollisille ammateille

  • Siirtyminen NOC 2016 -koodeista NOC 2021 -koodeihin tapahtuu 16. marraskuuta 2022.
  • Tämän muutoksen myötä Kanadan maahanmuuttoa koskevat uudet hakemukset on täytettävä uudella 5-numeroisella koodilla.
  • NOC-järjestelmää sovelletaan Kanadan maahanmuuttohakemuksiin, jotka on jätetty FSW- ja FST-virtojen alla.

Aika on lähellä! 16. marraskuuta 2022 Kanadan maahanmuuttohakemukset on lähetettävä sovellettavien NOC 2021 -koodien kanssa. Ulkomaalaisten, jotka hakevat maahanmuuttoa Canada Express Entryn kautta sen virtojen eli FSW:n ja FST:n kautta, on annettava nämä 5-numeroiset koodit jättäessään hakemuksensa.

FSW (Federal Skilled Workers) -virta sisältää 347 ammattia, joiden katsotaan kelpaavan Kanadan maahanmuuttoon.

FST:n (Federal Skilled Trades) mukaisten hakemusten enimmäismäärä on 3,000 XNUMX.

NOC 2021 -koodit

Tiedoksi tässä esittelemme sinulle kelvollisten ammattien NOC 2021 -koodit.

FSW NOC 2021 -koodit

NOC 2021

Ammatti NOC 2021

Ammatti

00010

lainsäätäjät 32101 Lisensoidut käytännön sairaanhoitajat

00011

Hallituksen vanhemmat johtajat ja virkamiehet 32102

Ensihoitavat ammatit

00012 Ylimmän johdon talous-, viestintä- ja muut yrityspalvelut 32201

Hierontaterapeutit

00013

Ylintä johtajaa terveys-, koulutus-, sosiaali- ja yhdyskuntapalveluista sekä jäsenjärjestöistä 32109 Muut terapian ja arvioinnin tekniset ammatit

00014

Ylimmän johdon kauppa-, lähetys- ja muut palvelut 41200 Yliopistojen professorit ja luennoitsijat
00015 Rakennus-, kuljetus-, tuotanto- ja kunnallistekniikan johtajat 40120

1 toisen asteen opetus- ja tutkimusassistentti

10010 Talousjohtajat 41210

Opiskelijat ja muut ammatilliset ohjaajat

10011

Henkilöstöjohtajat 41220 Keskiasteen opettajat

10012

Ostopäälliköt 41221 Peruskoulun ja päiväkodin opettajat
10019 Muut hallintopalveluiden johtajat 41320

Koulutusneuvojat

10020 Vakuutus-, kiinteistö- ja rahoitusvälittäjät 41110

Tuomarit

10021

Pankki-, luotto- ja muut sijoitustenhoitajat 41101 Lakimiehet ja Quebecin notaarit

10022

Mainonta-, markkinointi- ja suhdetoimintapäälliköt 31200 Psykologit
10029 Muut yrityspalvelupäälliköt 41300

Sosiaalityöntekijät

10030 Televiestintäoperaattoreiden johtajat 41301

Terapeutit neuvonnassa ja siihen liittyvissä erikoisterapioissa

70021

Posti- ja kuriiripalvelupäälliköt 41302 Uskonnolliset johtajat

20010

Suunnittelupäälliköt 41311 Koeaika- ja ehdonalaista virkamiehet
20011 Arkkitehtuuri- ja tiedepäälliköt 41321

Urakehityksen ammattilaiset ja uraohjaajat (paitsi koulutus)

20012 Tietokone- ja tietojärjestelmien johtajat 41400

Luonnontieteet ja soveltavat tiedepolitiikan tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet

30010

Terveydenhuollon johtajat 41401 Taloustieteilijät ja talouspoliittiset tutkijat ja analyytikot

40010

Hallituksen johtajat terveys- ja sosiaalipolitiikan kehittämisestä ja ohjelmahallinnosta 41402 Liiketoiminnan kehittäjät ja markkinoinnin tutkijat ja konsultit
40011 Hallituksen johtajat taloudellinen analyysi, politiikan kehittäminen ja ohjelmahallinto 41403

Sosiaalipolitiikan tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet

40012 Valtioneuvoston johtajat koulutuspolitiikan kehittäminen ja ohjelmahallinto 41404

Terveyspoliittiset tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet

40019

Muut julkishallinnon johtajat 41405 Koulutuspoliittiset tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkamiehet

40020

Ylläpitäjän toisen asteen koulutus ja ammatillinen koulutus 41406 Virkistys-, urheilu- ja kuntopolitiikan tutkijat, konsultit ja ohjelmavirkailijat
40021 Perusasteen ja keskiasteen koulutuksen päämiehet ja hallintovirkamiehet 41407

Ohjelmavirkamiehet, jotka ovat hallitukselle ainutlaatuisia

40030 Johtajat sosiaalisissa, yhteisöllisissä ja korjaavissa palveluissa 41409

Muut yhteiskuntatieteen ammatit

40040

Poliisit ja niihin liittyvät ammatit julkisissa suojelupalveluissa 42200 Paralegal ja siihen liittyvät ammatit

40041

Palopäälliköt ja vanhemmat palomiehet 42201 Sosiaali- ja yhteisöpalvelun työntekijät
40042 Kanadan joukkojen virkamiehet 42202

Varhaiskasvatuksen kasvattajat ja avustajat

50010 Kirjaston, arkiston, museon ja taidegallerian johtajat 42203

Vammaisten ohjaajat

50011

Kustannus-, elokuvien, lähetystoiminnan ja esittävän taiteen johtajat 43109 Muut ohjaajat

50012

Virkistys-, urheilu- ja kunto-ohjelmien sekä palveluiden johtajat 42204 Uskonnon työntekijät
60010 Yritysten myyntipäälliköt 42100

Poliisit (paitsi tilaukset)

60020 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat 42101

Palomiehet

60030

Ravintola- ja ruokapalvelupäälliköt 44200 Kanadan asevoimien ensisijaiset taistelijat

60031

Majoituspalvelupäälliköt 51100 kirjastonhoitajat
60040 Johtajat asiakas- ja henkilökohtaisissa palveluissa 51101

Konservatorit ja kuraattorit

70010 Rakennuspäälliköt 51102

arkistonhoitajat

70011

Kodinrakentamisen ja kunnostuksen päälliköt 5121 Kirjailijat ja kirjoittajat

70012

Kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapitopäälliköt 51110 Editors
70020 Johtajat kuljetuksissa 51113

journalistit

80010 Luonnonvarojen tuotannon ja kalastuksen päälliköt 51114

Kääntäjät, terminologit ja tulkit

80020

Maatalouden päälliköt 51120 Tuottajat, ohjaajat, koreografit ja niihin liittyvät ammatit

80021

Puutarhaviljelyn johtajat 51121 Kapellimestarit, säveltäjät ja sovittajat
0823 Vesiviljelyn johtajat 51122

Muusikot ja laulajat

90010 Valmistuspäälliköt 53120

Tanssijat

90011

Palveluiden johtajat 53121 Näyttelijöitä, koomikkoja ja sirkustaiteilijoita

11100

Tilintarkastajat ja kirjanpitäjät 53122 Maalarit, kuvanveistäjät ja muut kuvataiteilijat
11101 Rahoitus- ja sijoitusanalyytikot 52100

Kirjaston ja julkisen arkiston teknikot

11103 Arvopaperi-agentit, sijoituskauppiaat ja välittäjät 53100

Kirjanpitäjät, restauroijat, tulkit ja muut museoihin ja taidegallerioihin liittyvät ammatit

11109

Muut varainhoitajat 53110 Valokuvaajat

11200

Henkilöstöammattilaiset 52110 Elokuva- ja videokameraoperaattorit
11201 Ammatilliset ammatit liikkeenjohdon konsultoinnissa 52111

Graafisen taiteen teknikot

11202 Ammatilliset ammatit mainonnassa, markkinoinnissa ja suhdetoiminnassa 52112

Broadcast-teknikot

12010

Esimiehet, yleiset toimisto- ja hallinnolliset tukityöntekijät 52113 Audio- ja videotallennusteknikot
12011 Valvojat, rahoitus- ja vakuutustoimistot 52119

Muut tekniset ja koordinoivat ammatit elokuvien, lähetystoiminnan ja esittävien taiteiden parissa

12012

Esimiehet, kirjastot, kirjeenvaihto ja niihin liittyvät tietotyöntekijät 53111 Elokuvien, lähetysten, valokuvauksen ja esittävän taiteen assistentit ja operaattorit

72025

Esimiehet, postin ja viestien jakelu ammatit 52114

Ilmoittajat ja muut lähetystoiminnan harjoittajat

12013 Esimiehet, toimitusketju, seuranta- ja aikataulutustoiminta

52120

Graafiset suunnittelijat ja kuvittajat

13110

Hallintovirkamiehet 53123 Sisustussuunnittelijat ja sisustajat

12100

Executive assistentit 53123 Teatteri-, muoti-, näyttely- ja muut luovat suunnittelijat
12101 Henkilöstö- ja rekrytointihenkilöt 53124

Käsityöläiset ja käsityöläiset

13101 Kiinteistön ylläpitäjät 53125

Kuviontekijät tekstiili-, nahka- ja turkistuotteet

12102

Hankinta- ja hankintaedustajat ja virkamiehet 53200 Urheilijat

12103

Konferenssien ja tapahtumien suunnittelijat 53201 Valmentajat
14103 Tuomioistuimen virkailijat ja niihin liittyvät tuomioistuinpalvelut 53202

Urheiluviranomaiset ja erotuomarit

12104 Työvakuutus- ja tulovirkailijat 62010

Vähittäiskaupan valvojat

13100

Hallintoavustajat 62100 Teknisten myyntiasiantuntijoiden tukkukauppa

13111

Lakiasialliset hallinnolliset avustajat 62101 Vähittäis- ja tukkumyyjät
13112 Lääketieteelliset hallintoavustajat 63100

Vakuutusasiamiehet ja -välittäjät

12110 Tuomioistuimen toimittajat, lääketieteelliset transkriptiohenkilöt ja niihin liittyvät ammatit 63101

Kiinteistönvälittäjät ja myyjät

12111

Terveystietojen hallinta ammatit 63102 Rahoitusmyyntiedustajat

12112

Levynhallinnan teknikot 62020 Ruokapalvelun valvojat
12113 Tilastovirkailijat ja niihin liittyvät tutkimusta tukevat ammatit 62021

Toimeksiantajat

12200 Kirjanpitäjät ja kirjanpitäjät 62022

Majoitus-, matka-, matkailu- ja niihin liittyvien palveluiden valvojat

12201

Vakuutusten säätäjät ja korvausten tutkijat 62023 Asiakas- ja tietopalveluiden valvojat

12202

Vakuutuksenantajat 62024 Siivousvalvojat
12203 Arvioijat, arvonmäärittäjät ja arvioijat 62029

Muut palvelunvalvojat

13200 Tulli-, laiva- ja muut välittäjät 62200

Kokit

21100

Fyysikot ja tähtitieteilijät 63200 kokkeja

21101

kemistit 63201 Teurastajat, lihaleikkurit ja kalakauppiaat vähittäis- ja tukkukauppa
21102 Geotieteilijät ja meritutkijat 63202

Bakers

21103 Meteorologit ja klimatologit 63210

Kampaamot ja parturit

21109

Muut fysiikan ammatit 63220 Kenkäkorjaamot ja suutarit

21110

Biologit ja vastaavat tutkijat 62202 Jalokivikauppiaat, korujen ja kellojen korjaamot sekä niihin liittyvät ammatit
21111 Metsätalousammattilaiset 63221

Verhoilu

21112 Maatalouden edustajat, konsultit ja asiantuntijat 62201

Hautaustoimistot ja huijausaineistot

21300

Insinöörit 72010 Urakoitsijat ja esimiehet, koneistus, metallin muotoilu, muotoilu ja asentaminen sekä muut ammatit

21301

Mekaaniset insinöörit 72011 Urakoitsijat ja valvojat, sähkökaupat ja televiestinnän ammatit
21301 Sähkö- ja elektroniikkainsinöörit 72012

Urakoitsijat ja valvojat, putkiasennukset

21320 Kemian insinöörit 72013

Urakoitsijat ja esimiehet, kirvesmiehet

21321

Teollisuus- ja valmistusinsinöörit 72014 Urakoitsijat ja valvojat, muut rakennusalan ammattilaiset, asentajat, korjaamot ja huoltajat

21322

Metallurgian ja materiaalien suunnittelijat 72100 Koneet ja koneistus- ja työkalutarkastajat
21330 Kaivosinsinöörit 72101

Työkalujen ja muottien valmistajat

21331 Geologiset insinöörit 72102

Peltimetallin työntekijät

21332

Petroleum-insinöörit 72103 Boilermakers

21390

Ilmailualan insinöörit 72104 Metallirakenteiden ja levylevyjen valmistajat ja asentajat
21311 Tietokoneinsinöörit (paitsi ohjelmistosuunnittelijat ja suunnittelijat) 72105

Rautatyöläiset

21399 Muut ammattitaitoiset insinöörit 72106

Hitsaajat ja niihin liittyvät koneenkäyttäjät

21200

Arkkitehdit 72200 Sähköasentajat (paitsi teollisuus- ja sähköjärjestelmät)

21201

Maisema-arkkitehdit 72201 Teollisuuden sähköasentajat
21202 Kaupunkien ja maankäytön suunnittelijat 72201

Sähköjärjestelmän sähköasentajat

21203 Maanmittaajat 72203

Sähköjohto- ja kaapelityöntekijät

21210

Matemaatikot, tilastotieteilijät ja aktuaarit 72204 Tietoliikenneyhteyksien ja kaapelien asentajat ja korjaajat

21222

Tietojärjestelmien asiantuntijat 72205 Tietoliikennelaitteiden asennus- ja kaapelitelevisiopalveluteknikot
21223 Tietokannan analyytikot ja tietojen ylläpitäjät 72300

Putkimiehet

21231 Ohjelmistosuunnittelijat ja suunnittelijat 72301

Höyrystimet, putkistojen asentajat ja sprinklerijärjestelmien asentajat

21230

Tietokonejärjestelmien kehittäjät ja ohjelmoijat 72302 Kaasun asentajat

21233

Web-suunnittelijat 72310 Kirvesmiehet
22100 Kemianteknikot ja teknikot 72311

puuseppä

22101 Geologiset ja mineraaliteknikot ja teknikot 72320

muurareita

22110

Biologiset teknikot ja teknikot 73100 Betonin viimeistelylaitteet

22111

Maatalous - ja kalatuotteiden tarkastajat 73101 Laattasetterit
22112 Metsätalousteknikot ja teknikot 73102

Kipsilevittimet, kipsilevyjen asentajat ja viimeistelykoneet ja sorvit

22113 Säilyttämis- ja kalastusvirkamiehet 73110

Kattotilat ja vyöruusu

22114

Maisema- ja puutarhateknikot ja asiantuntijat 73111 lasittajan

22300

Maa- ja vesirakennuksen teknikot ja teknikot 72321 eristeet
22301 Koneenrakennusteknikot ja teknikot 73112

Maalarit ja sisustajat (paitsi sisustajat)

22302 Teollisuustekniikka ja valmistusteknikot ja teknikot 73113

Lattiapäällysteiden asentajat

22303

Rakennusestimaattorit 72020 Urakoitsijat ja esimiehet, mekaanikot

22310

Sähkö- ja elektroniikkateknologit ja teknikot 72021 Urakoitsijat ja esimiehet, raskaan kaluston kuljettajat
22311 Sähköiset huoltoteknikot (kotitalous- ja yrityslaitteet) 72022

Esimiehet, painatus ja siihen liittyvät ammatit

22312 Teollisuuden instrumenttiteknikot ja mekaniikat 72023

Valvojat, rautatieliikenne

22313

Ilma-alusten instrumentit, sähkö- ja avioniikkamekaniikka, teknikot ja tarkastajat 72024 Valvojat, moottoriajoneuvokuljetukset ja muut maanalaisten kauttakuljetusyritysten edustajat
22210 Arkkitehtiteknikot ja teknikot 72400

Rakennustehtaat ja teollisuusmekaniikka

22211

Teollisuussuunnittelijat 72401 Raskaan kaluston mekaniikka

22212

Piirustusteknologit ja teknikot 72402

Lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointimekaniikka

22213 Maanmittausteknikot ja teknikot 72403

Rautatie Carmen / naiset

22214

Geomatiikan ja meteorologian tekniset ammatit 72404 Ilma-alusten mekaanikot ja tarkastajat

22230

Tuhoamattomat testaajat ja tarkastusteknikot 72405 Koneen asentajat
22231 Tekniset tarkastajat ja viranomaiset 72406

Hissirakentajat ja mekaniikka

22232 Työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijat 72410

Autoteollisuuden huoltoteknikot, kuorma-autojen ja linja-autojen mekaniikat ja mekaaniset korjaamot

22233

Rakennustarkastajat 72411 Auton korin törmäys-, korjausmaalaus- ja lasiteknikot ja vahinkokorjausarvioijat
72600 Ilmalentäjät, lentoinsinöörit ja lentokouluttajat 72420

Öljyn ja kiinteän polttoaineen lämmitysmekaniikka

72601

Lennonjohtajat ja niihin liittyvät ammatit 72421 Kodinkoneiden huoltajat ja korjaamot

72602

Kansiupseerit, vesikuljetukset 72422 Sähkömekaniikka
72603 Insinöörit, vesiliikenne 72423

Moottoripyörä, maastoauto ja muut siihen liittyvät mekaniikat

72604 Rautatieliikenteen ohjaimet ja meriliikenteen sääntelijät 72429

Muut pienten moottorien ja pienten laitteiden korjaamot

22220

Tietokoneverkko ja verkkoteknikot 73310 Rautatie- ja telakkaveturien insinöörit

22221

Käyttäjätukiteknikot 73311 Rautatiejohtimet ja jarruttajat / naiset
22222 Tietojärjestelmien testausteknikot 72500

Nosturin kuljettajat

31300 Hoitokoordinaattorit ja esimiehet 73402

Porakoneet ja puhalluskoneet avolouhinta, louhinta ja rakentaminen

31301

Rekisteröidyt sairaanhoitajat ja rekisteröidyt psykiatriset sairaanhoitajat 72501 Vesikaivojen porauslaitteet

31110

Kliinisen ja laboratoriolääketieteen asiantuntijat 73401 Painokoneiden operaattorit
31102 Yleislääkärit ja perhelääkärit 72999

Muut tekniset ammatit ja niihin liittyvät ammatit

31110

hammaslääkärit 82010

Valvojat, puunkorjuu ja metsätalous

31103

eläinlääkärit 82020 Esimiehet, kaivostoiminta ja louhinta
31110 optikoiden 82021

Urakoitsijat ja esimiehet, öljyn ja kaasun poraus ja palvelut

31201 chiropractors 83100

Maanalaiset tuotanto- ja kehityskaivot

31302

Sairaanhoitaja 83101 Öljy- ja kaasulouvojen kaivurit, huoltajat, testaajat ja vastaavat työntekijät

31209

Muut ammatit terveyden diagnosoinnissa ja hoidossa 83110 Puunkorjuukoneiden operaattorit
31120 proviisorit 82030

Maatalouden palveluurakoitsijat ja maatilojen valvojat

31121 Dietitians ja ravitsemusterapeutit 82031

Urakoitsijat ja esimiehet, maisemointi, tonttien kunnossapito ja puutarhanhoitopalvelut

31112

Audiologit ja puhekielen patologit 83120 Kalastuspäälliköt ja upseerit

31202

fysioterapeutit 83121 Kalastajien / naiset
31203 Työterapeutit 92010

Valvojat, mineraalien ja metallien jalostus

31204 Kinesiologit ja muut ammatit terapiassa ja arvioinnissa 92011

Valvojat, öljy-, kaasu- ja kemiallinen käsittely ja apuohjelmat

32120

Lääketieteelliset laboratorioteknikot 92012 Esimiehet, elintarvikkeiden ja juomien valmistus

33101

Lääketieteen laboratorioavustajat ja niihin liittyvät tekniset ammatit 92013 Valvojat, muovi- ja kumituotteiden valmistus
32104 Eläinlääkintäteknikot ja eläinlääkintäteknikot 92014

Esimiehet, metsätuotteiden jalostus

32103 Hengitysterapeutit, kliiniset perfuusionistit ja sydän- ja keuhkojen teknologiat 92015

Esimiehet, tekstiili-, kangas-, turkis- ja nahkatuotteiden käsittely ja valmistus

32121

Lääketieteelliset säteilyteknikot 92020 Valvojat, moottoriajoneuvojen kokoonpano

32122

Lääketieteelliset sonografit 92021 Esimiehet, elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus
32123 Kardiologiteknologit ja elektrofysiologiset diagnostiikkateknologit 92022

Valvojat, huonekalujen ja kalusteiden valmistus

32129 Muut lääketieteelliset tekniikat ja teknikot 92023

Esimiehet, muiden mekaanisten ja metallituotteiden valmistus

32110

Hammaslääkärit 92024 Esimiehet, muiden tuotteiden valmistus ja kokoonpano
32111 Hammashygienistit ja hammasterapeutit 93100

Keskusohjaus- ja prosessioperaattorit, mineraalien ja metallien käsittely

32112

Hammasteknologit ja -teknikot 93101 Keskusohjaus ja prosessioperaattorit, öljyn, kaasun ja kemian käsittely

32100

Optikot 93102 Massanvalmistuksen, paperinvalmistuksen ja päällysteiden hallinnan operaattorit
32200 Perinteisen kiinalaisen lääketieteen harjoittajat ja akupunktuurit 92100

Energiainsinöörit ja energiajärjestelmien ylläpitäjät

32209 Muut luonnollisen parantamisen harjoittajat 92101

Veden ja jätteenkäsittelylaitosten operaattorit

Lue myös: Tiedätkö, mistä NOC:sta TEER-luokkajärjestelmään siirtymisessä on kyse?

NOC 2021 FST:lle

Tutustu uusiin NOC 2021 -koodeihin, jotka koskevat niitä kauppoja, joissa IRCC hyväksyy hakemuksia joko 100 asti tai kunnes koko 3,000 XNUMX hakemuksen raja on saavutettu.

NOC 2021

Ammatti

72011

Urakoitsijat ja valvojat, sähkökaupat ja televiestinnän ammatit
72013

Urakoitsijat ja esimiehet, kirvesmiehet

72014

Urakoitsijat ja valvojat, muut rakennusalan toimijat, asentajat, korjaajat ja palvelut

72310

Kirvesmiehet

72020

Urakoitsijat ja esimiehet, mekaanikot
72021

Urakoitsijat ja esimiehet, raskaan kaluston kuljettajat

82010

Valvojat, puunkorjuu ja metsätalous

82020

Esimiehet, kaivostoiminta ja louhinta

82021

Urakoitsijat ja valvojat, öljyn ja kaasun porauspalvelut
83110

Puunkorjuukoneiden operaattorit

82030

Maatalouden palveluurakoitsijat ja maatilojen valvojat

92010

Valvojat, mineraalien ja metallien jalostus
92011

Valvojat, öljy-, kaasu- ja kemiallinen käsittely ja apuohjelmat

92013

Valvojat, muovi- ja kumituotteiden valmistus
93100

Keskusohjaus- ja prosessioperaattorit, mineraalien ja metallien käsittely

92100

Energiainsinöörit ja energiajärjestelmien ylläpitäjät
92101

Veden ja jätteenkäsittelylaitosten operaattorit

Lue myös: Kanadan maahanmuuttoalue ottaa vastaan ​​uusia muutoksia NOC-järjestelmään

Tutustu uusiin NOC 2021 -koodeihin, joita sovelletaan niihin kauppoihin, joissa IRCC hyväksyy hakemuksia, kunnes luokan kokonaisraja saavuttaa 3,000 XNUMX ja alarajaa ei sovelleta:

NOC 2021

Ammatti

72100

Koneet ja koneistus- ja työkalutarkastajat
72102

Peltimetallin työntekijät

72104

Metalli- ja levytyövalmistajat ja -asentajat

72105

Rautatyöläiset

72106

Hitsaajat ja niihin liittyvät koneenkäyttäjät
72200

Sähköasentajat (paitsi teollisuus- ja sähköjärjestelmät)

72201

Teollisuuden sähköasentajat

72202

Sähköjärjestelmän sähköasentajat

72203

Sähköjohto- ja kaapelityöntekijät
72204

Tietoliikenneyhteyksien ja kaapelien asentajat ja korjaajat

72205

Tietoliikennelaitteiden asennus- ja kaapelitelevisiopalveluteknikot

72300

Putkimiehet

72301

Höyrystimet, putkistojen asentajat ja sprinklerijärjestelmien asentajat
72302

Kaasun asentajat

72400

Rakennustehtaat ja teollisuusmekaniikka

72401

Raskaan kaluston mekaniikka

72402

Jäähdytys- ja ilmastointimekaniikka
72403

Rautatievaunut / naiset

72404

Ilma-alusten mekaanikot ja tarkastajat

72406

Hissirakentajat ja mekaniikka

72500

Nosturin kuljettajat
72402

Porakoneet ja puhalluskoneet – pinta-, kaivos-, louhinta- ja rakennustyöt

72501

Vesikaivojen porauslaitteet

83100

Maanalaiset tuotanto- ja kehityskaivot

83101

Öljy- ja kaasulouvojen kaivurit, huoltajat, testaajat ja vastaavat työntekijät

93101

Keskusohjaus ja prosessioperaattorit, öljyn, kaasun ja kemian käsittely

Tiedä oikeutesi muuttaa Kanadaan kautta Y-akselin Kanadan maahanmuuttopistelaskin.

Yllä mainittujen luokkien lisäksi IRCC on myös antanut 16 ammatille lisäkelpoisuuden taloudellisista syistä tapahtuvaan maahanmuuttoon Kanadaan. Ohjelmista, joihin nämä ammatit kuuluvat, ei ole vielä päätetty.

NOC 2021

Ammatti

13102

Palkanlaskennan ylläpitäjät
33100

Hammaslääkäreitä ja hammaslaboratorioita

33102

Sairaanhoitaja avustaa, tilauslomakkeet ja potilashoitohenkilöt

33103

Apteekin tekniset avustajat ja apteekkien avustajat

43100

Peruskoulun ja toisen asteen opettajan avustajat
43200

Sheriffit ja haastemiehet

43201

Korjauspalvelupäälliköt

43202

Lainvalvontaviranomaiset ja muut viranomaiset

63211

Estheticians, elektrologit ja niihin liittyvät ammatit
73200

Asuin- ja kaupalliset asentajat ja palveluntarjoajat

73202

Tuholaistorjunnat ja savuttimet

73209

Muut korjaamot ja huoltajat

73300

Kuljetusajoneuvojen kuljettajat
73301

Linja-autonkuljettajat, metrooperaattorit ja muut kauttakulkuoperaattorit

73400

Raskaiden kaluston kuljettajat

93200

Ilma - alusten kokoonpanijat ja ilma - alusten kokoonpanon tarkastajat

Jos olet halukas muuttaa Kanadaan, puhu Y-Axisille, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien johtavalle maahanmuutto- ja urakonsultille.

Jos pidät tätä blogia kiinnostavana, saatat pitää myös:

Maahanmuuttajille on parempi työskennellä New Brunswickissa pilottiprojektin avulla

Tunnisteet:

Kanadan maahanmuutto

Muuttaa Kanadaan

NOC 2021

Jaa:

Y-akselin palvelut

Henkilökohtaiset palvelut

Hanki se matkapuhelimeesi

Henkilökohtaiset palvelut

Hanki uutisilmoituksia

Henkilökohtaiset palvelut

Ota yhteyttä Y-akseliin

Uusin artikkeli

Suosittu viesti

Trendikäs artikkeli

Työviisumit

Lähetetty Voi 10 2024

Saksa kaksinkertaistaa työviisumien määrän kesäkuun alusta alkaen